Video : Oceanrich Auto Pour Over Coffee Maker

จากต้นมาสู่เมล็ดกาแฟ (ตอนที่ 2 )

อัพเดทเมื่อ 26 ธันวาคม 2560

การคั่วกาแฟ

การคั่วเมล็ดกาแฟจะทำภายหลังจากการบ่ม (Coffee Roast) ซึ่งจะนำเอาเมล็ดกาแฟดิบมาผ่านความร้อนภายในถังคั่ว อุณภูมิมาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ 120-300 องศาเซลเซียส ในขั้นตอนการคั่วจะแบ่งออกเป็นการคั่วอ่อน,การคั่วกลาง และ การคั่วแบบเข้ม ซึ่งจะให้สีและรสชาติของสารกาแฟที่แตกต่างกัน
สารกาแฟที่ได้จากการบ่มเพาะมานานหลายเดือน มาผ่านการคั่วเพื่อเพิ่มรสชาติและความหอม ซึ่งในขั้นตอนนี้รสชาติของกาแฟคั่วที่ได้จะเป็นอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับการหมักบ่ม
การคั่วจะค่อยๆ ทำไปจนเมล็ดกาแฟเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีน้ำตาลเข้มในที่สุด โดยสารต่างๆ ภายในเมล็ดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ขนาดความเข้มของเมล็ดกาแฟยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการคั่ว ยิ่งโดนความร้อนนานเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้ความเข้มมากขึ้นเท่านั้น

โปรดติดตามตอนต่อไป...